งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ


       งานการเจ้าหน้าที่และนิติการตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานอธิการดี(หลังใหม่) ชั้น M(ชั้นลอย)  สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

       การติดต่องานการเจ้าหน้าที่และนิติการทำได้ดังนี้

1. เมื่อท่านจะเข้ามาติดต่อ จากรูป

04012011013

 2. เมื่อเข้ามาในประตูแล้ว จุดสังเกตุให้ดูที่ป้ายสำนักงานอธิการบดี เลี้ยวซ้าย จะเห็นบันไดด้านข้างลิฟท์

04012011014

3. จากรูป  เมื่อขึ้นบันไดเลี้ยวขวา เข้าประตูใหญ่ตรงกลาง

04012011015

4. เมื่อเข้ามาแล้ว  ทางขวามือของท่าน คือ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ครับ

 

05012011017